Historia

Per a aquest llibre de més de mil folis de text es coordinà un equip de set traductors especialitzats en temes d'història i humanitats. A més, es crearen diverses pàgines relatives a la història d'Espanya.

deleatur - history
deleatur - history1
deleatur - history2
deleatur - history3