Edició

Afrontem cada projecte posant en joc els nostres coneixements especialitzats en les tasques que comporta l'edició de textos del primer a l'últim pas, des de la sistematització de criteris en un llibre d'estil fins al filtre de qualitat de la lectura final.

Organitzem i coordinem equips d'edició de textos, disseny i producció editorial segons les necessitats de cada projecte:

 • Assaig
 • Novel·la
 • Llibre divulgatiu
 • Llibre tècnic
 • Llibre mèdic
 • Llibre escolar
 • Llibre infantil
 • Llibres commemoriatius
 • Manual universitari
 • Revistes
 • Catàlegs comercials
 • Manuals tècnics
 • Llocs web
 • Actes de congressos i conferències
 • Traduccions jurades
 • Memòries anuals
deleatur - editingTraducció

Realitzem traduccions directes i inverses, entre d'altres, dels idiomes següents:

 • Espanyol
 • Català
 • Anglès
 • Italià
 • Francès
 • Alemany
 • Portuguès

Amb aquest objectiu, disposem d'un equip de traductors professionals especialitzats en matèries i àmbits temàtics concrets, reforçat amb assessors experts en diverses disciplines i àrees culturals.

deleatur - translationRevisió, correcció i adaptació

Per acomplir el compromís de qualitat final, la revisió dels continguts és una tasca imprescindible que exigeix coneixements específics adequats a cada projecte. deleatur respon als requeriments de qualsevol obra, independentment del grau de revisió necessari, com per exemple:

 • Revisió d'estil
 • Revisió tècnica i científica
 • Correcció ortogràfica i tipogràfica
 • Adaptació de continguts
 • Actualització de la informació
 • eBooks & iBooks
deleatur - copy editingCreació i gestió de continguts

Creació de continguts textuals i gràfics amb una plena adaptabilitat a la línia editorial del client. Entre els nostres col·laboradors hi ha periodistes, llicenciats en humanitats, filòlegs i especialistes en àrees temàtiques diverses, a més de fotògrafs, il·lustradors i dissenyadors.

 • Redacció de textos
 • Codificació de continguts (xml)
 • Il·lustracions i infogràfics
 • Fotografies
deleatur - content creationDisseny i maquetació

Els nostres projectes de disseny reflecteixen una acurada atenció al detall, tant en l'adequació a un disseny previ com en treballs de nova creació, a més d'un respecte absolut per les pautes gràfiques i editorials del client.

La qualitat tècnica dels nostres dissenyadors i maquetadors s'ha fet palesa en els encàrrecs més diversos:

 • Disseny de llibres, revistes i catàlegs
 • Gràfica empresarial
 • Disseny de cobertes
 • Disseny de material promocional
 • Maquetació de continguts
deleatur - design and layout