Vida animal

Durant els últims anys hem editat diverses obres divulgatives d'una exigència científica i terminològica considerable. Vida animal, Océano, Planta, Universo o Selvas tropicales són alguns exemples d'edició en què l'assessorament de biòlegs, geòlegs, físics, etc., ha estat imprescindible.

deleatur - animal life
deleatur - animal life
deleatur - animal life
deleatur - animal life