Atlas

L'edició d'un atles és una de les tasques més complexes i laborioses en l'àmbit editorial. Un equip de cartògrafs establí els criteris de traducció i adaptació a l'espanyol de la toponímia mundial, un aspecte particularment delicat en el cas de llengües com el rus, el xinès i l'àrab.

deleatur - atlas
deleatur - atlas
deleatur - atlas
deleatur - atlas