Manual de primers auxilis

A partir de l'original anglès, realitzàrem les versions castellana i catalana d'aquesta obra, que la Creu Roja Espanyola adquirí com a llibre de referència per als aspirants al títol de socorrisme.

deleatur - first aid manual
deleatur - first aid manual
deleatur - first aid manual