Actualidad médica

Des de 2005 hem coordinat l'edició de més de cent llibres d'articles mèdics de màxima actualitat. Tant si eren temes d'oncologia, cardiologia o urologia, en cada cas hem sol·licitat la col·laboració de traductors mèdics amb coneixements específics de cada especialitat.

deleatur - current medicine
deleatur - current medicine
deleatur - current medicine
deleatur - current medicine