DVD: El cuerpo humano y El cerebro

Les obres de divulgació El cuerpo humano i El cerebro es publicaren juntament amb un DVD creat amb el programa Director MX. A més de l'edició del llibre, deleatur s'encarregà de traduir el DVD i crear els arxius finals multiplataforma.

deleatur - dvd: the human body
deleatur - dvd: the human body1
deleatur - dvd: the human body2
deleatur - dvd: the human body3
deleatur - dvd: the human body4
deleatur - dvd: the human body5
deleatur - dvd: the human body6
deleatur - dvd: the human body7