Henkel

Aquesta multinacional alemanya ens ha confiat el disseny de tot tipus de material promocional: expositors, adhesius, aturadors, etiquetes per a promocions especials i anuncis en premsa, entre molts d'altres.

deleatur - henkel