Quaderns d'exercicis

Cada vegada és més habitual preparar edicions especials per als diferents països llatinoamericans. Això és essencial en publicacions escolars, ja que els continguts han d'adaptar-se tant al currículum nacional com a la terminologia pròpia de cada país. En el cas d'aquests quaderns d'exercicis, els nostres revisors especialitzats en crearen una versió per al Perú.

deleatur - exercise books
deleatur - exercise books
deleatur - exercise books
deleatur - exercise books