Darwin

Per celebrar el bicentenari del naixement de Charles Darwin, l'editorial Tusquets decidí contractar aquesta biografia del cèlebre científic anglès. Com és habitual en el sector, el calendari de publicació exigí una ràpida resposta per part nostra: el procés d'edició es completà en menys de sis setmanes.

deleatur - darwin
deleatur - darwin1